Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger i webshoppen og Google Analytics til sitestatistik. 

Cirkulærøkonomi CØ - Erhverv

Med et udgangspunkt i den cirkulære økonomi, er det naturligt at vi taler om restprodukter mere end at vi taler om affald.
 
Affald opstår, når du beslutter dig for at noget du ejer eller har rådigheden over ikke længere kan anvendes til det der var formålet - derfor kan det jo fortsat være en værdifuld ressource - enten som direkte anvendelse eller efter en form for behandling, til ny anvendelse eller måske råvare i et nyt produkt.
 
Når vi rådgiver dig som kunde, er det derfor vores fornemmeste opgave at vejlede dig, med henblik på at løfte dit affald til et produkt der kan genanvendes eller anvendes til "Anden nyttiggørelse" f.eks. som ny råvare i et nyt produkt.
Vil du kigge lidt næremere på disse forskellige former, så findes der på Miljøstyrelsens hjemmeside, en god og informativ vejledning, som du kan følge på linket eller søge nærmere om affaldshierarkiet.
 
 
  
 
 
 
 
 
Prisudvikling.JPG

Restprodukt værdiudvikling

  

Markedsprisudvikling - Erhverv

Indledningsvis ser vi på det grønne område af Affaldshierarkiet - altså der hvor dine restprodukter bliver til nyt produkt eller ny råvare.
I en økonomi, hvor vi gør vores restprodukter (affald) til vigtige ressourcer for vores samfund, så vil værdien af disse også ændre sig, som for alle andre råvarer, påvirket af udbud og efterspørgsel.
Vi kender det alle fra f.eks. olie og benzin, hvor prisen variere nærmest dagligt - afledt af hændelser som f.eks. krise, krig, terror og meget mere som påvirker udbud og efterspørgsel og dermed prisen.
For restprodukter forsøger branchen, at fastholde en månedlig regulering - så der ikke er tale om daglige påvirkninger, men når det er sagt, kan der komme så dramatiske udsving i priserne, at hurtigere reguleringer kan komme på tale.
Som erhverv har du mulighed for at følge en fastprisaftale - dette særligt hvis dine mængder er helt begrænsede.
Det er vigtigt at huske på at disse værdier / priser både kan være negative og positive, og altid vil fremgå af din faktura.
Hvad er det så der påvirker værdien og prisen på restprodukter?
I de nedenstående links, forsøger vi at angive en udvikling, og tilføje bemærkninger på tidslinjen for de enkelte restproduktgrupper - følg gerne vores links:
 
 
 

Priser på Bortskaffelse - Erhverv

Når man taler bortskaffelse - så er der tale om f.eks. affald til deponi (losseplads) eller f.eks. til forbrænding, hvor der ikke findes en supplerende udnyttelse af f.eks. energien.
 
Priserne for disse produkter opleves typisk mere stabile - de opgøres af operatøren på grundlag af omkostninger til f.eks. etablering og drift af deponiet eller f.eks. et specialaffaldsforbrændingsanlæg. Disse priser reguleres af ændring i driftsomkostninger, myndighedskrav og eventuelle afgifter - og er således mere stabile.

Midt imellem....

Midt imellem værdier for restprodukter og priser for bortskaffelse findes også den del af "Anden nyttigørelse" hvor der er tale om forbrænding med energiudnyttelse - det er den kendte forbrænding, som du også gør brug af for dit private restaffald i Danmark, og som typisk sker ved aflæsning hos et kommunalt- eller fælleskommunalt forbrændingsanlæg.
Priserne for dette fastsættes ofte kommunalpolitisk på baggrund af en  indstilling fra forbrændingsanlæggets embedsfolk, og må udover afgifter forventes også at bygge på værdien af den afsætning der er fra forbrændingsanlægget - nemlig energien, der i Danmark igen bygger på fjernvarme- og el priserne, samt naturligvis omkostningerne ved driften af anlægget. 
Prisen for forbrænding kan variere flere 100% fra kommune til kommune i Danmark, og det er kommunens ret at anvise dit erhvervsaffald til et bestemt forbrændingsanlæg - typisk det lokale.
Priserne på dette ses typisk kun reguleret een gang årligt, men der findes eksempler hvor der også er sket hyppigere regulering af priserne f.eks. pga. af udbudet af udenlandsk affald til anlæggene. 
 
 
 
 
 
 
DAF_Alleikoner_1000x726px.png
   
 js-logo.jpg 
 
Tak for dit besøg på denne side - vi ved det kan være uoverskueligt hvis det ikke er en naturlig del af din hverdag - men vi har fortolket megen viden, og har her forsøgt at gøre det lidt nemmere at tilgå.
 
Lige netop DU er super vigtig for vores samfund, fordi du bekymrer dig om netop denne betydelige del af vores samfunds fremtid.
 
 
Vi finder det vigtigt at delagtiggøre dig som kunde i de prisdannelser der ligger til grund for din faktura, og står naturligvis altid til rådighed, hvis du skulle ønske yderligere uddybning - eller en dialog om netop din bedste affaldsløsning
 
Tak for ordet!